مجموعه اشعار و رباعیات و مطالب علمی و زندگینامه شاعران
بیته بالین سیه مار به چشمم       روج روشن شو تار به چشمم
بیته ای نو گل باغ امیدم       گلستان سربسر خار به چشمم
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1387/03/02ساعت   توسط علی رضا  |